અમારો સંપર્ક કરો

નં.32, ડિશ્યુમીલિંગ ઓફિસ બિલ્ડીંગ, જીંકે રોડ,જિન્નીયુ ડિસ્ટ્રિક્ટ, ચેંગડુ, ચીન 610036

MP: 0086-158-8231-4158 (wechat અને WhatsApp)

TEL: 0086-28-877.997.71

નં.32, ડિશ્યુમીલિંગ ઓફિસ બિલ્ડીંગ, જીંકે રોડ,જિન્નીયુ ડિસ્ટ્રિક્ટ, ચેંગડુ, ચીન 610036

MP: 0086-158-8231-4158 (wechat અને WhatsApp)

TEL: 0086-28-877.997.71

તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો